Limburgse Stroop 125 gr.

€ 4,25
Omschrijving

De echte presidium stroop! Traditionele en ambachtelijke Limburgse stroop.Vanaf de middeleeuwen, met de opkomst van tal van kloosters, ontstond in het huidige Zuid Limburg een vorm van fruitteelt die uiteindelijk leidde tot een bloeiende bedrijfstak. De fruitbomen stonden verspreid in kloostertuinen en rond boerenhoeven en dorpen op kalkrijke lössbodems. In de huisweiden had dus elke boer zijn fruit voor eigen gebruik. Een deel daarvan werd tot stroop verwerkt. Zuid-Limburg en aangrenzende gebieden werden de wieg van verschillende stroopsoorten, waaronder de Limburgse Stroop. Het stroopstoken is een traditie die uniek is in de wereld.

Bereid in koperen ketels, erg lekker in combinatie met de Boeren Goudse Oplegkaas.

Waarom een Slow Food Presidium Limburgse Stroop?

Door het oprichten van een presidium Traditionele / Ambachtelijke Limburgse Stroop wil Slow Food dit product en het traditionele /ambachtelijke stroopstoken plus de traditionele en goede smaak van het product bewaren en levend houden.

Kernbegrippen zijn hierbij authenticiteit, kleinschaligheid, economische en sociaal-culturele versterking , ambachtelijkheid en volksgezondheid. Anders gesteld zijn de doelen: borgen van kennis en kunde; beschrijven van de achtergronden en het proces; borgen van het ambacht (criteria en productie-eisen), de traditie en continuïteit, ook qua uitvoering en materialen én het vergroten van het draagvlak van de stroopproductie binnen de gestelde kaders.

Afgeleide doelen zijn onder meer het bevorderen van de kleinschalige landbouw en van de aanplant van oude hoogstamfruitrassen; versterking economische en landschappelijke aspecten van Limburg.

Hoogstamboomgaarden leveren de belangrijke grondstof voor stroop in de vorm van fruit van traditionele appelrassen (o.a. Schaapsneuzen, Gronsvelder Klumpke, Eysdener Klumpke, Goudreinet, Keuleman, Rode Sterappel) en oude perenrassen (o.a. Herfstpeer van Geulle, Legipont, Brederode, Bongertjes, Gersteperen, Suikerperen).

De basis van de Traditionele/Ambachtelijke Limburgse Stroop is in principe: het gebruik van appels en peren in een bepaalde verhouding; het gebruik van koperen ketels,die direct met vuur verwarmd worden;het gebruik van grof gezeefd sap ( geeft meer ‘body’ en is ‘hoger’ op smaak); een ononderbroken productieproces van fruit tot stroop, zonder verdere toevoegingen.